Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Helmenhaltiat Oy (2823843-2)
PL 25
40321 Jyväskylä

REKISTERIN HOITAJAN YHTEYSTIEDOT
Puhelin +358 40 7701366
info@webhaltiat.fi

REKISTERIN NIMI
WebHaltiat asiakas- ja markkinointirekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt WebHaltioiden asiakkaaksi tai ilmoittaa yhteystietonsa jotakin muuta kautta WebHaltioiden asiakas- ja markkinointirekisteriin. Asiakasta tai potentiaalista asiakasta koskevia tietoja saadaan esimerkiksi tapaamisessa ja WebHaltioiden -verkkosivujen lomakkeiden kautta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaaseen/henkilöön liittyvät perustiedot kuten: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, y-tunnus, yrityksen osoitetiedot sekä toimitettujen tilausten tiedot ja tilausten seurantatiedot.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoje käsittelyn takoitus on asiakassuhteiden ylläpito ja markkinointi potentiaalisille asiakkaille. Henkilötietoja käytetään lisäksi laskutukseen ja maksujen perintään, tilastollisiin tarkoituksiin liittyen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää WebHaltioiden omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. WebHaltiat voi käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, joten osa rekisteritiedoista voidaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille.

WebHaltioilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, jos asiakas ei sitä erikseen kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä WebHaltioillelle sähköpostitse osoitteeseen info@webhaltiat.fi.

TIETOJEN LUOVUTUS
WebHaltioilla on oikeus luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja rajoissa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole WebHaltioiden tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisterissä olevan henkilön tiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteri säilytetään Suomen Hostingpalvelu Oy:n Suomessa sijaitsevilla palvelimella. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä.