Toimitus- ja sopimusehdot

Helmenhaltiat Oy:llä on on oikeus päivittää aputoiminimellään WebHaltiat harjoittamaa liiketoimintaa koskevia voimassaolevia toimitus- ja sopimusehtoja ennalta ilmoittamatta.

VERKKOKAUPPA
HelmenhaltiatOy myy aputoiminimellään WebHaltiat tuotteita ja palveluita Suomeen kuluttajille sekä yrityksille että organisaatioille. Tuotteiden hinnat esitetään verkkokaupasa ALV 0 % ja hintoihin lisätään arvonlisävero. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin. Helmenhaltiat Oy ei vastaa tuoteluettelon mahdollisista virheistä.

TILAAMINEN
Tuotteet ja palvelut tilataan WebHaltiat -verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö laskua vastaan. Tilatessaan tuotteen ja/tai palvelun asiakas hyväksyy WebHaltioiden tilaus- ja sopimusehdot.

TILAUSVAHVISTUS
Tilauksen jälkeen asiakkaan sähköpostiin lähetetään tilausvahvistus. Vahvistusviestien lähettäminen edellyttää sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä, joten tilatessa sähköostiosoite on pakollinen tieto.

MAKSAMINEN
Verkkokaupan ostokset maksetaan sähköpostitse toimitettavalla laskulla. Laskun maksuehto on 7 pv netto ja se maksetaan ennen toimitusta. Maksun viivästyessä perimme korkolain mukaisen viivästyskoron sekä huomautus- ja perintäkulut.

TOIMITUSTAPA JA -KULUT
Verkkosivut, -kaupat, blogit yms. toimitetaan asennettuna asiakkaan webhotelliin. Asiakkaan vastuulla on hankkia verkkotunnus ja webhotelli sekä toimittaa tarvittavat tunnukset ja salasanat WebHaltioille, ellei muuta ole sovittu. Vaaranvastuu tuotteesta siirtyy ostajalle, kun tuote on luovutettu.

ELEKTRONISTEN TUOTTEIDEN TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT
Toimitus- ja sopimusehtoja sovelletaan Helmenhaltiat Oy:n aputoiminimellä WebHaltiat toimittamiin elektronisiin tuotteisiin ( jäljempänä ”Tuote”). Sopimuksen osapuolina ovat Helmenhaltiat Oy aputoiminimellä WebHaltiat ja Tuote:tta käyttävä tai sen tilannut kuluttaja, yritys tai organisaatio (jäljempänä ”Asiakas”). Elektronisilla tuotteilla tarkoitetaan ohjelmistoa tai muuta sinetöityä tuotetta. Kuluttaja-asiakkaisiin sovelletaan lisäksi kuluttajasuojalain säännöksiä.

TOIMITUSAIKA
Yleisin toimitusaika valmiille tuotteillemme on noin 3 päivää maksetusta tilauksesta, mutta tilaus voidaan toimittaa sopimuksen mukaan. Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista tai kustannuksista. Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan erikseen verkkokaupassa.

VAIHTO- JA PALAUTUSOIKEUS
Elektronisilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta. Palvelutuotteilla tai digitaalisella sisällöllä ei ole peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu asiakkaan annettua suostumuksen toimittamisen aloittamiseen.

TUOTTEIDEN TAKUUEHDOT JA VIRHEVASTUU
Helmenhaltiat Oy ei vastaa aputoiminimellään WebHaltiat toimittamien tuotteiden ja/tai palvelujen aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetykseistä, vahingoista tai tulon menetyksistä. Helmenhaltiat Oy:n korvausvastuu rajoittuu sopimus- ja toimitusehtojen määrittelemään sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu korkeintaan mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen, jolloin huomioidaan käytöstä saatu hyöty vähennettynä summasta.

Digitaaliselle medialle tallennettu data ja ohjelmistot ovat Asiakkaan vastuulla ja Asiakas on aina vastuussa varmuuskopioiden ylläpitämisestä.

VIRHETILANTEET
Mikäli tuote ei vastaa tilaustanne, tulee teidän ilmoittaa virheestä kirjallisesti viimeistään 7 päivän kuluessa. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen info@webhaltiat.fi tai kirjeenä osoitteeseen Helmenhaltiat Oy / WebHaltiat, PL 25, 40321 Jyväskylä.

PALVELUIDEN TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT
Toimitus- ja sopimusehtoja sovelletaan Helmenhaltiat Oy:n aputoiminimen WebHaltioiden (”Palveluntarjoaja”) toimittamiin palveluihin (”Palvelu”). Palveluilla tarkoitetaan sekä asiantuntijatyötä että tietoteknisesti tuotettuja palveluita. Sopimuksen osapuolina ovat Helmenhaltiat Oy aputoiminimellä WebHaltiat ja Tuote:tta käyttävä tai sen tilannut kuluttaja, yritys tai organisaatio (”Asiakas”).

Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua näiden toimitus- ja sopimusehtojen mukaisesti. Kuluttaja-asiakkaisiin sovelletaan lisäksi kuluttajasuojalain säännöksiä.

PALVELUN TOIMITTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN
Palveluntarjoaja toimittaa Asiakkaalle hänen tilaamansa Palvelut ja niiden käyttämiseen tarvittavat tiedot palvelua koskevan laskun maksamisen jälkeen. Palveluntarjoajalla on tarvittaessa oikeus muuttaa tietoja ilmoittamalla tästä Asiakkaalle. Asiakkaan vastuulla on hankkia verkkotunnus ja webhotelli sekä toimittaa tarvittavat tunnukset ja salasanat WebHaltioille, ellei toisin ole sovittu.

Palveluntarjoajalla on harkintansa mukaan oikeus toimittaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää alihankkijoita tai muita sopimuskumppaneita Palveluiden toimittamiseen.

Palvelu on toimitettu, kun Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle, että Palvelu on käytettävissä. Asiakas on hyväksynyt toimituksen, ellei hän reklamoi siitä kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun Palvelun on ollut Asiakkaan käytettävissä. Mikäli sopimus puretaan tai päätetään Asiakkaasta johtuvasta syystä, on Asiakas velvollinen korvaamaan Palvelun toimituksesta aiheutuneet kulut Palveluntarjoajalle.

PALVELUUN KUULUVA SISÄLTÖ
Palvelun sisältö on yksilöity sitä koskevassa sopimuksessa, verkkokaupan tuotteen tai palvelun kuvauksessa tai Palveluntarjoajan tilausvahvistuksessa. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja muutoksista tiedotetaan Asiakasta etukäteen. Palveluntarjoajalla on oikeus myös muuttaa Palvelun sisältöä tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista painavista syistä. Näistä muutoksista tiedotetaan Asiakasta mahdollisimman nopeasti jälkikäteen. Toimittajalla on myös oikeus tehdä muutoksia, mikäli lainsäädäntö muuttuu, viranomainen määrää tai jos muutoksen toteuttaminen on perusteltua myöhemmän vaaran tai vahingon välttämiseksi.

Asiakkaan tilaamista muutoksista veloitetaan normaali maksu hinnaston mukaisesti.

Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan muutoksista, jotka Palvelun muutokset edellyttävät laitteisiin ja ohjelmistoihin. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun muutosten Asiakkaalle aiheuttamista haitoista tai kustannuksista.

VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA VAHINGONKORVAUS

Palveluntarjoaja vastaa vain vahingoista, jotka johtuvat sen omasta tahallisesta tai törkeästä tuottamuksellisesta toiminnasta. Palveluntarjoaja ei korvaa mitään välillisiä tai epäsuoria vahinkoja eikä Asiakkaan työajan tai ansion menetystä. Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus on enintään Palvelun yhden (1) kuukauden palvelumaksuja vastaava summa. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdolisesta Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja näistä aiheutuneista kustannuksista. Vastuunrajoituksia

PALVELUN VIRHE

Palvelussa katsotaan olevan virhe (jäljempänä ”Virhe”), jos se poikkeaa merkittävästi Palveluntarjoajan palvelukuvauksessa määrittelemistä ominaisuuksista ja haittaa olennaisesti toimitetun Palvelun käyttöä. Asiakkaan on virhetilanteessa reklamoitava kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun Asiakas huomasi tai hänen olisi kohtuudella pitänyt huomata palvelun Virhe tai muutoin Asiakas menettää oikeuden vahingonkorvaukseen tai sopimuksen purkuun. Vahingonkorvausta on vaadittava kirjallisesti kuukauden kuluessa Virheen ilmoittamisesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus ja velvollisuus korjata mahdolliset Virheet niin pian kuin kohtuudella on mahdollista normaalin työajan puitteissa.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaan Palvelussa olevasta tietosisällöstä tai sen toimivuudesta, eikä ole velvollinen korjaamaan Virhettä, jonka Asiakas on aiheuttanut omalla toiminnallaan. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun väärinkäytöksistä, virheellisestä tai sopimuksenvastaisesta käytöstä, eikä Asiakkaan itsensä tekemästä tai toisella palveluntarjoajalla teettämästä muutoksesta Palveluun.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa ulkopuolelta tulevista Asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvista hyökkäyksistä tai muusta vastaavasta toiminnasta tai virusten aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun toimittaminen, jos se on tarpeellista asennus- tai ylläpitotöiden, tietoturvan tai lakin/viranomaismääräysten takia. Katkon keston Palvelussa pyritään minimoimaan ja siitä tiedotetaan Asiakkaalle etukäteen jos mahdollista.

YLIVOIMAINEN ESTE

Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sen täyttäminen estyy tai kohtuuttomasti hankaloituu ylivoimaisen esteen vuoksi (force majure). Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi lakkoa tai työtaistelua, poikkeustilaa, sotaa, laajaa häiriötä tietoliikenne- tai sähköverkossa, luonnonmullistusta, terrori-iskua tai muuta poikkeuksellista tilannetta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuvista Virheistä tai toimintakatkoista, eikä ulkopuolisten toimijoiden toiminnasta johtuvista virheistä (esim. verkossa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista).

ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET
Asiakas on velvollinen perehtymään Palveluntarjoajan tiedotteisiin, jotka on toimitettu Asiakkaan ilmoittamaan yhteystietoon. Asiakas on velvollinen myös ilmoittamaan Palveluntarjoajalle muuttuneista yhteystiedoista.

Tilaaja sitoutuu noudattamaan tilaamiaan palveluja koskevia ohjeita ja käyttöehtoja. Jos tilaajan palveluiden käyttöön osallistuu useampi henkilö, vastaa tilaaja siitä, että kyseinen henkilökunta saa ne tiedot, jotka tilaajalla on.
Asiakkaan vastuulla on toimittaa Palveluntarjoajalle tarvittavat tiedot Palvelun tuottamista varten ja näin edesauttaa Palvelun toimittamisessa. Asiakas on vastuussa Palvelun kautta toimitetusta materiaalista, Asiakkaan itsensä tai muun osapuolen Palveluun tallentamasta materiaalista ja muusta Palvelua varten toimitetusta materiaalista.

Asiakas on vastuussa siitä, että materiaalia on oikeus käyttää, eikä se aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen. Asiakas vastaa myös siitä, että materiaali ei ole hyvien tapojen vastaista, eikä loukkaa tekijänoikeuksia, muita oikeuksia, riko lakia tai viranomaismääräyksiä. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa materiaali, joka rikkoo tai jonka epäilee rikkovan sopimusehtoja. Asiakas ei saa käyttää Palvelua lain tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tiedon säilymistä Palvelussa eikä takaa tätä. Asiakas on vastuussa varmuuskopioinneista ja velvollinen huolehtimaan tietoturvasta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Asiakas on vastuussa kirjautumis- tai palvelun käyttöön liittyvien tietojen käytöstä. Asiakas sitoutuu säilyttämään palveluiden käyttöön tarkoitetut tiedot (esim käyttäjätunnukset ja salasanat) huolellisesti, eikä luovuta nitä muille osapuolille.

LASKUTUS JA MAKSUT
Palvelut laskutetaan tilauksen yhteydessä tai sovituissa laskutusjaksoissa. Laskutus tapahtuu tilauksen jälkeen etukäteen ennen laskutusjakson alkamista. Laskut lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen sähköpostitse ja Asiakas on vastuussa laskujen maksusta eräpäivään mennessä.

Asiakas maksaa Palvelusta voimassa olevan hinnaston mukaisesti ja Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Palvelun hintaa ja uusia hintoja käytetään Asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa.. Toimitus- ja sopimusehdot ovat luettavissa www.webhaltiat.fi verkkosivuilla. Hinnat esitetään ALV 0 % ja hintoihin lisätään arvonlisävero.

Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Palvelun tuottaminen, jos Asiakas ei suorita laskun maksua eräpäivään mennessä. Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jos Asiakas ei suorita maksua heti huomautuksen jälkeen viimeistään 14 päivää laskun eräpäivästä lukien. Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä hinnaston mukainen maksuhuomautusmaksu.

Palveluntarjoajalla on oikeus elinkeinonharjoittajan pidätysoikeuden nojalla kieltäytyä vapauttamasta tai siirtämästä Asiakkaan tietoja, verkkotunnusta tai muuta palvelun hallintaan liittyvää tietoa, mikäli Asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaisia maksuja tai täyttänyt muita sopimusvelvoitteitaan Palvelunharjoittajaa kohtaan.

VOIMASSAOLO
Sopimuksen voimassaolo alkaa kun Palveluntarjoaja luovuttaa asiakkaalle Palvelun käyttäjätunnukset tai ilmoittaa Palvelun avaamisesta. Sopimus on voimassa 12 kuukauden jaksoissa tai sopimuksen mukaan. Sopimus on kirjallisesti irtisanottava yksi (1) kuukausi ennen seuraavan sopimuskauden alkamista. Muussa tapauksessa sopimus jatkuu automaattisesti sopimuskauden loputtua uudella sopimuskauden pituisella jaksolla.

SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli rikkoo sopimusta tai sen ehtoja, eikä korjaa rikkomusta 30 päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen saatuaan. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa kirjallisella ilmoituksella, jos Asiakas käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan, on maksukyvytön tai Palvelua ei voida jatkaa jonkun ulkopuolisen tekijän takia.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos tämä ei ole mahdollista, käsitellään erimielisyydet Keski-Suomen käräjäoikeudessa.